It’s #showtime #Columbia #Missouri #mizzou  (at The Blue Note)
· #showtime
#mizzou
#columbia
#missouri

It’s #showtime #Columbia #Missouri #mizzou (at The Blue Note)